Match Numerolog Foreningen

Titlen som numerolog er ikke en beskyttet titel. I teorien kan enhver person der har, eller som ikke har, kendskab til numerologien kalde sig for numerolog og endda starte en form for uddannelse der uddanner andre numerologer – til trods for at der muligvis ikke på noget tidspunkt har været reel numerologisk viden indeover.

Det er på baggrund af denne ugennemsigtighed at den beskyttede titel som Match Numerolog opstod – denne numerolog titel er beskyttet af Instituttet for Numerologi og kendetegner udelukkende personer, der har taget en reel og godkendt uddannelse indenfor numerologi.

Instituttet for Numerologi søger gennem Match Numerolog Foreningen at samle danske professionelle certificerede numerologer. Alle medlemmer af Match Numerolog Foreningen er certificerede Match Numerologer og har modtaget den godkendte numerolog uddannelse, Match Numerolog Uddannelsen.

Medlemmer af Match Numerolog Foreningen er i stand til på professionel vis at tage hånd om klienter i forbindelse med det numerologiske navneskift. Det er et meget stort ansvar at forvalte numerologien fordi det er et meget stort ansvar at have andre menneskers skæbne i sine hænder. En numerolog må derfor besidde ikke bare de professionelle dyder men også etik, ansvarlighed og empati.