Numerolog Uddannelserne

Instituttet for Numerologi (centreret i Nyborg) varetager to numerolog uddannelser indenfor den klassiske numerologi:

Grunduddannelsen i Numerologi – Den Klassiske Numerolog Uddannelse og Overbygningen – Master Uddannelsen i Numerologi.

Herudover varetager Instituttet for Numerologi Foreningen af Klassiske Numerologer, et online fællesskab for certificerede numerologer.

Instituttet for Numerologi er en uddannelsesinstitution.

Instituttet har fra start haft store ambitioner om at forene dygtige, professionelle og empatiske numerologer under sig med det altoverskyggende formål om at hjælpe og oplyse flest mulig mennesker omkring numerologi, navneskift og vibrationer på en bæredygtig og opløftende måde.

Instituttets største opgave er at forene numerologien – dette gøres gennem uddannelse og videreuddannelse af numerologer i Danmark.