Numerolog Uddannelserne

Instituttet for Numerologi (centreret i Nyborg) varetager to numerolog uddannelser indenfor den klassiske numerologi:

Grunduddannelsen i Numerologi – Den Klassiske Numerolog Uddannelse og Overbygningen – Master Uddannelsen i Numerologi.

Herudover varetager Instituttet for Numerologi Foreningen af Klassiske Numerologer, et online fællesskab for certificerede numerologer.