Numerolog Uddannelserne

Match Numerolog Uddannelsen

Numerologer uddannes på Match Numerolog Uddannelsen på Instituttet for Numerologi i Nyborg på Fyn. Grunduddannelsen løber over 9 måneder.

Uddannelsen er først og fremmest teoretisk, hvor numerologen modtager en grundig indføring og undervisning i den klassiske esoteriske numerologi. Numerologen beskæftiger sig i løbet af deres studietid med den grundlæggende numerologiske teori om menneskets omfattende numerologiske essens, om proces og vækst – herunder den numerologiske navneproces; numeroskopets hemmeligheder og hvordan den kommer til udtryk i livet gennem årstalsrækker; best match metoden og meget mere.

Læs mere om Match Numerolog Uddannelsen.

Det er et frit marked og der findes andre uddannelser i Danmark, der hævder at uddanne numerologer, da titlen som numerolog ikke er beskyttet. Kvaliteten af disse såkaldte uddannelser er dog meget varierende og det er da også udelukkende Match Numerolog Uddannelsen, der er godkendt af Instituttet for Numerologi med den særlige “match” tilføjelse til numerologens titel.

Læs mere om Instituttet for Numerologi.

Numerologers titel er efter grunduddannelsen ved Instituttet for Numerologi er Match Numerolog®.

Det er kun certificerede match numerologer der må anvende denne titel og som må anvende det særlige match numerolog logo, som opnås ved gennemført uddannelse.

Match Numerolog titlen er tegn på at numerologen har modtaget en klassisk og kompetencegivende professionel uddannelse.

Se efter titlen og se efter logoet, når du søger numerolog, så ved du at din numerolog har modtaget en godkendt uddannelse.

Numerolog uddannelserne i Danmark under Instituttet for Numerologi

Beskyttet titel

Kun personer, der har gennemført Match Numerolog Uddannelsen hos Instituttet for Numerologi må kalde sig og fungere som match numerologer.

Match Numerolog Foreningen

Efter endt grunduddannelse er der mulighed for som match numerolog at blive medlem af Match Numerolog Foreningen.

Alle match numerologer på Find Numerolog siden er medlem af Match Numerolog Foreningen for at sikre kvaliteten og aktualiteten af den enkeltes numerologs arbejde.

Mød de dygtige match numerologer her.

Match Numerolog Foreningen er stedet hvor Instituttet for Numerolog samler match numerologer til fællesskab og vidensdeling, så disse match numerologer altid er opdaterede i deres numerologiske viden og kundskaber, altid har adgang til supervision og direkte sparring med Uddannelsesleder, cand.psych, cand.numerus og direktør Millicentt Rosamunde.

Videregående uddannelse

Fra juni 2020 kan de certificerede match numerologer vælge at fortsætte læringsprocessen ved at påbegynde den numerologiske overbygning, hvorved de opnår en kandidatgrad i numerologi og retten til at kalde sig cand.numerus®.

Læs mere om Match Numerolog Uddannelsen og Match Numerolog Foreningen

Supervision

Det er kun match numerologer, der er medlem af Match Numerolog Foreningen og modtager løbende supervision og numerologisk opdateret viden, der er på Find Numerolog siden