Om Instituttet for Numerologi

Instituttet for Numerologi blev stiftet i januar 2016 med numerolog og psykolog Millicentt Rosamunde som initiator.

Instituttet blev stiftet pga. en stigende efterspørgsel efter mere kvalitet, professionalisme og gennemsigtighed indenfor numerolog faget.

Instituttet for Numerolog står i spidsen for en ny tid inden for numerologiens anvendelse med ambitioner omkring professionalisme og spiritualitet forenet.

Numerologien og dens anvendelse må altid være i selskab med dyb empati, medmenneskelighed, spirituel forståelse og ansvarlighed for at kunne udfolde sig som den er tiltænkt. Gennem årtier er numerologien og dens indsigter blevet søgt misbrugt og mangen en numerolog har forsøgt at høste numerologiens indsigter for egen vindings skyld.

Numerologi kan dog aldrig fjernes fra sin indbyggede kontekst som er selve verdens skabelse og formål omkring at bringe mere lys og glæde til verden. Når numerologiske udregninger fjernes fra deres spirituelle kontekst mister de enhvert formål og funktion – det spirituelle og loven om tiltrækning er numerologi og omvendt.

Instituttet søger at forene den gamle viden med nye eller genfundne idealer som holisme, spiritualitet, ansvar, etik, og kærlighed.

Alle numerologer der uddannes hos Instituttet for Numerologi er blevet sat ind i universets større design som numerologien er en del af og er på sin vis ansvarlige og lysende vogtere af numerologiens visdom.

Instituttet for Numerologi er en uddannelsesinstitution.

Instituttet har fra start haft store ambitioner om at forene dygtige, professionelle og empatiske numerologer under sig med det altoverskyggende formål om at hjælpe og oplyse flest mulig mennesker omkring numerologi, navneskift og vibrationer på en bæredygtig og opløftende måde.

Instituttets største opgave er at forene numerologien – dette gøres gennem uddannelse og videreuddannelse af numerologer i Danmark.

Numerolog titlen er ikke en beskyttet titel hvilket uundgåeligt fører til inflation på området. Det danske institut for numerologi ønsker at kvalitetssikre det arbejde numerologer laver i Danmark – dette opnås blandt andet gennem den beskyttede titel Match Numerolog ligesom Instituttet varetager den beskyttede kandidat titel indenfor numerologi.